Kayseri de ilk belediye teşkilatı 1869 yılında kurulmuştur. İlk belediye başkanı Kayseri eşrafından Mollaoğlu Mustafa Ağa'dır. O zamanlar zabıta hizmeti kavas olarak adlandırılan görevliler tarafından yerine getirilmekteydi. Zabıta hizmetleri alış-veriş düzeni üzerine kurulmuş, çarşı pazar denetiminden ibaretti.

01.08.1956 tarihinde yeni görev ve yetkilerle donatılarak zabıta müdürlükleri kurulmuştur. Ancak o zamanki şehir yaşamı şartlarında Kayseri'nin zabıta yönünden en büyük sorunları at arabaları, umuma açık çeşmelerin düzensiz kullanımı, yine çarşı pazar düzeninden öteye gitmeyen, fazla olmamakla birlikte imar problemleriyle uğraşan yapıda iken 1970'li yıllara gelindiğinde kırsal kesimden şehirlere göçün başlamasıyla gecekondu,seyyar satıcılar, motorlu araçların çoğalmasıyla ulaşım problemleri, gıda ihtiyaçlarının artmasıyla gıda denetimleri ile fiyatları o dönemlerde belediyeler belirlediğinden etiket ve fiyat denetimi yapma ihtiyacı baş göstermiş, Kayseri zabıtası da buna paralel olarak 50'li yıllarda 15, 60'lı yıllarda 30 olan personel sayısını 60'lara çıkartmış, bu arada da yavaş yavaş motorize olmaya başlamıştır. 80'li yıllara gelindiğinde şehrin sorunları daha da büyümüş, gecekondulaşma had safhaya gelmiş, Kayseri zabıtası 110 personeli ile mesaisinin çoğunu kaçak inşaat ve seyyar satıcılarla mücadeleye ayırmak zorunda kalmıştır.

1989 yılında Büyükşehir Belediye yasasının çıkmasıyla Kayseri 2 ilçe belediye ve Büyükşehir Belediyesi olarak konumlandırılmış, o dönemde mevcut olan 120 zabıta personeli Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında dağıtılmıştır. Ancak koordinasyon görevi büyükşehir belediyesine verildiği halde bir türlü koordinasyon sağlanamamış, 1999 yılına kadar uyumlu bir çalışma gösterilememiştir. Bu tarihten sonra koordinasyon açısından gerekli çalışmalar yapılarak belli bir düzeye gelinmiş, şehrin alış veriş merkezlerinde esnaf ve seyyarlar üzerinde gerekli otorite sağlanmış, zabıtamız motorize olmayı hemen hemen tamamlamış, şehirde de belli bir rahatlama sağlanmıştır. Bu arada serbest piyasa ekonomisine geçildiğinden satılan mallar üzerindeki fiyat denetimlerimiz kalkmış, 4077 sayılı yasayla satışa arz edilen malların etiketlendirilmesini denetleme görevi zabıtaya verilmiştir. 1995 yılında çıkartılan 560 sayılı kanun hükmünde kararname ile gıda denetim görevi Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Şimdi ise Tarım Bakanlığına devrolmuş durumdadır.

Zabıta Müdürlüğü 14.08.2006 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında alınan 373 sayılı kararla Zabıta Daire Başkanlığı na dönüştürülmüştür.


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi
Kayseri Belediyesi
Kayseri Belediyesi
Kayseri Belediyesi
Kayseri Belediyesi
Kayseri Belediyesi
Kayseri Belediyesi
Kayseri Belediyesi