Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları ile diğer paydaşlarının katılacağı Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Tarihi, Ekonomik çalıştaylar yapmak; toplantılar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, yurt içi ve dışı geziler düzenlemek.