1- Kayseri'nin Somut olmayan Kültürel Mirası hakkında araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

2- Kayseri'ye ait ve bir biçimde Kayseri'yi ilgilendiren tarihi, tabii, kültürel, sanatsal, sosyal değerleri ve kişileri tanıtmak amaçlı her türlü görsel, işitsel ve yazınsal faaliyette (dergikitap hazırlamak ve yayınlamak) bulunmak. Bu tür faaliyet yapanlara maddi ve manevi destek (telif ücreti) vermek.

3- Kayseri ile ilgili her türlü verinin toplanması, verilerin analiz edilerek raporlar hazırlanması.

4- Dünya Şehirlerinin iyi ve başarılı uygulamaların takibini sağlayarak gerekli görülen hususlarda kıyaslama, eşleştirme uygulamaları ile hizmet sunum kalitesini artıracak önlemler almak, stratejiler geliştirmek.

5- Üniversiteler, akademisyenler, konusunda uzman kişi ve kurum ve kuruluşlarla başta Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Tarihi, Ekonomik, Siyasi konular olmak üzere Kayseri'yi ilgilendiren her konu ve alanda saha araştırmaları yapmak ve yaptırmak, eğitimler vermek ve verdirmek, anket çalışmaları yamak ve yaptırmak senaryo analizleri yapmak veya yaptırmak.

6- İlgi alanları ile ilgili olmak üzere Uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak veya hazırlatmak,