Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bütçe tüketiminin sıralamasında; akaryakıt, personel ve yedek parça giderleri ilk üç sırayı oluşturmaktadır.
Genel olarak belediyemize ait bütün araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve yağ ihtiyaçları ile daire başkanlığımız emrinde çalışan tüm araçların tamir ve bakımı için gerekli olan avadanlık, yedek parça, lastik, gibi ihtiyaçlarının talebi, temini, depo girişi ve bakım onarımı bu müdürlüğümüz sorumluluğunda çalışmaktadır.
Müdürlüğümüze bağlı ambarlardaki yürütülen iş ve işlemler 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri ile bu kanun çerçevesinde çıkartılan Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. 

BİRİM AMBARI

Daire başkanlığı ve bağlı birimlerinin büro malzeme, kırtasiye vb. tüketime yönelik malzemelerinin talebi, temini işlemlerini takip eder, alınan bu malzemelerin birimlere dağıtım işlemlerini yürütülür.

AKARYAKIT AMBARI

Tüm belediye birimlerinin akaryakıt-yağ vb. ürünlerinin talep, temini, taşınır giriş ve çıkış ile raporlama iş ve işlemleri bu ambardan yürütülmektedir.
Belediyemiz akaryakıt ambarına alınan motorin ve benzin türevi yakıtlar tam otomasyonlu sabit istasyonumuz ve seyyar akaryakıt tankerlerimiz ile tüm belediye hizmet birimlerine dağıtılmaktadır.
Dağıtımı yapılan akaryakıtın anlık kontrolü yapılabilmekte ve bu sayede izlenebilirliği tam sağlanmaktadır.
Belediyemiz hizmetinde olan doğalgaz yakıtlı araçlar için doğalgaz istasyonu kurulumu fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir.

AKARYAKIT AMBARINDA HİZMET VEREN BİRİMLERİMİZ

Akaryakıt Otomasyonu, İkmal İstasyonu ve Seyyar Akaryakıt Tankerlerimiz

a-) Sabit Yakıt Dağıtım İstasyonu

Kayseri Belediyesi

b-) Otomasyon Sistemli Seyyar Akaryakıt Aracı
 

Kayseri Belediyesi

Akaryakıt ikmalleri tamamen otomasyon sistemi içerisinde elektronik ortamda üçlü kart sistemi ile çalışmaktadır.
Yakıt ikmallerinin kayıtları elektronik ortamda tutulmakta ve muhasebe ile entegreli çalışmakta, tüm bu işlemler Makine İşletme Şube Müdürlüğü tarafından hem yerinde hem de web üzerinden online izlenerek takip edilmektedir. Uygulamaya Karpuzatan merkez atölyemiz ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı sahasındaki akaryakıt istasyonları ile 3 adet yakıt dağıtım otomasyonu sistemi donanımına sahip gezici mobil yakıt dağıtım aracı ile hizmet verilmektedir. Yapılan bu işlemler bu dağıtım işlemleri detaylı bir şekilde web üzeriden çevrimiçi olarak merkezi sisteme aktarılmakta ve arşivleme burada tutularak muhasebeye gereken yansımalar yapılmaktadır.

Akaryakıt teslim alımlarında ihale sözleşmesi ile yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulmakta olup bu konuda akaryakıt kalite ölçümünde yetkili kuruluş olan Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak alınan akaryakıt ürünlerinin tamamının Marker analizleri yaptırılarak kabul edilmekte olup kalitesiz akaryakıtın kurumumuza girişine asla müsaade edilmemektedir.
Belediyemize alınan yağ, lastik, filtre ve akümülatör vb. diğer ürünlerin kullanım sonucu oluşan tehlikeli atıkları, Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde bertarafı Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı denetimince gerçekleştirilmektedir.

YEDEK PARÇA AMBARI

Daire başkanlığımızın atölye ve belediyemiz toplu taşıma ve hizmet araçlarına yönelik yedek parça ve lastik vb. tüketim malzemelerinin talep, temin, taşınır giriş ve çıkış ile stoklara ait kayıt işlemleri bu ambardan yürütülür.

Kayseri Belediyesi

Bütün ambarların işlemleri elektronik ortamda tutulmakta ve yönetmenlik gereği Mali Hizmetler Daire Başkanlığı muhasebe müdürlüğü ile koordineli çalışmakta, günlük işlem hareketleri muhasebe kayıtlarına yansımakta ve hareketler aylık giriş ve çıkış hesaplara yansıma işlemleri mutabakatlı yürütülmektedir.

Akaryakıt ve yedek parça ambarları özelliği gereği stoklu çalışarak hizmetin gereği her türlü ihtiyaca anında cevap vermektedir. Birim ambarı ise sadece birimlerin talep girişlerini tutarak stoksuz çalışmaktadır.
Belediyemiz araç yaş ortalaması 25 olmasına rağmen hizmette en iyi performansı elde etmek amacıyla akaryakıt ve yedek parçaların her zaman kaliteli olanı tercih etmeye devam edilmektedir.

MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI ATÖLYELERİMİZ
 
1. BAKIM ONARIM ATÖLYESİ (KARPUZATAN)

Kayseri Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı’na bağlı Makine İşletme Şube Müdürlüğümüz Erkilet Bulvarı üzeri Karpuzatan mevkiinde yaklaşık 108.000² alan üzerine kurulmuştur. Bu alanın 18.000² si kapalı alanlı olup geriye kalan kısım araç parkımızdır.
Bakım Onarım Atölyemizde tamir ve bakım işlemleri 14 adet ünitede gerçekleştirilmektedir. Bu bölümler; kaportahane, kaynakhane, döşemehane, marangozhane, boyahane, elektrikhane, tornahane, hafifşase, ventilhane, motorhane, frenhane, lastikhane, temizlik ve yıkama-yağlama bölümleridir.

Araç filo yaşımız 25 olmasına rağmen periyodik bakımların düzenli yapılması performansımızı yüksek tutmaktadır. Araçların her türlü onarımları birimlerdeki ivedilik durumuna göre program dâhilinde yapılmaktadır.
 
2016 yılında iş makineleri ve kamyon tamir üniteleri Makine İkmal Bakım ve Onarım daire başkanlığı bünyesine katılmış ve faaliyetlerine Daire Başkanlığımız bünyesinde devam edecektir.

İş Makinesi ve Kamyon Tamir Birimleri

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

2. BAKIM ONARIM ATÖLYESİ ( BEYAZŞEHİR)

Kayseri Belediyesi

Atölyemiz Beyazşehir mahallesinde olup 4 adet bakım onarım ünitesi mevcut olup motorhane, hafifşase, elektrikhane, frenhane birimlerinde, 4 adet vasıflı personel tarafından gerekli hafif bakım onarım çalışmaları yapılmaktadır. Yine Araçların temizlik ve dış yıkama işleri bu atölyemizde de yapılabilmektedir.

Bakım Onarım Faaliyetleri

Atölyelerimize ulaşan araçların öncelikle arıza kayıt fişleri incelenerek yönlendirileceği birim tespit edilir, yönlendirilen birimde personelimiz tarafından arıza tespit edildikten sonra arızalarını gidermek için gerekli parça tedariki için işlemler başlatılarak en hızlı şekilde araç tekrar çalışır halde servise çıkarılır. Araç servise çıkmadan önce son kontrolleri yapılarak oluşabilecek diğer arızalar tespit edilir, iç ve dış temizlikleri yapılarak temiz ve bakımlı araçlar servise sunulur.

 Araçlarımızın tamamın TÜV-TÜRK ve egzoz muayenelerini tamamlamış ve periyodik olarak bu muayeneler eksiksiz olarak yapılmaktadır. 

 Belediye araçlarının tamir ve bakımı için gerekli olan yedek parçalar birim elemanlarımızın talebi üzerine ambar tarafından temin edilerek, gelen malzemelerin kalite kontrolü ilgili bölüm ustaları tarafından yapılarak uygunluk onayı verilmektedir.
 
 Belediyeye ait araçlardan trafik kazasına karışanlardan hasarlı olanların ekspertiz işlemleri takip edilerek araç hasarlarının ilgililerden tahsil işlemlerini takip edilmektedir.  

 Araçların periyodik bakım ve arıza onarımları sonrası çıkan yedek parça hurdası ile atık yağlar ilgili kanunlar çerçevesi ile Makine Kimya Endüstrisi veya diğer yetkili kuruluşlara teslimatını gerçekleştirilmektedir. Çevre sağlığı açısından atık yağlar ve yağ filtreleri biriktirilerek bertaraf tesislerine gönderilmektedir.
 
 Toplu taşıma araçlarının dış temizliği iki bölgede bulunan otomatik üst yıkama makineleri tarafından temizlenmektedir. İç temizlikleri ise özelleştirme kapsamında temizlik hizmet alımı şeklinde araçlar akşam seferden çekildikten sonra yapılmaktadır.
 
  Araçların tamir ve periyodik bakımları düzenli bir şekilde bilgisayar ortamında takip edilmekte ve gerekli istatistik bilgilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılmaktadır.

3. BİRİMLERDEN BAZILARI

Kaportahane


Kayseri Belediyesi 
Kaynakhane


Kayseri Belediyesi

Tornahane

Kayseri Belediyesi 
Motorhane


Kayseri Belediyesi

Lastikhane

Kayseri Belediyesi   
İç Temizlik


Kayseri Belediyesi