Ülkemizin ve İlimizin önemli besi ve hayvancılık merkezi konumuna erişmesi planlanan Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi’nde 82 adedi 2020 yılında olmak üzere toplam 385 adet parsel satışı gerçekleştirilmiştir. Satılan parsellerde altısında ahır yapımına başlanmış, üçü tamamlanmıştır.