Oruçreis riskli alan ilanı için dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmiştir.
Saha tespitleri tamamlanmış olup, hak sahipliği modeli tamamlanmıştır.