Mera ve yaylalarda su kaynağının yetersiz olduğu yerlerde mevsiminde suyu toplayarak yaz aylarında kullanmak amacıyla hayvan içme suyu tesisleri ve göletleri yapmaya devam ettik. Bu kapsamda 69 mahallede sulama ve hayvan içme suyu tesisi bakım, onarımı ve yeni tesisler yapılmıştır.