Çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makinalarını temin ederek ilçe ziraat odalarına teslim ettik.