Mahallelerimize ihale yolu ile toplam 164.953 m2 kilitli parke yapılmıştır.
Kendi üretimimizle birlikte kırsal mahallelere toplam 431.743 m2 kilitli parke döşenmiştir.