Kırsal mahallelerde asfalt olan mahalle yollarımızda bakım ve onarım için toplam 63.000 ton Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yama Malzemesi kullanılmıştır.