Mahallelerimizin yaklaşık 25.000 km arazi ve yayla yolunun bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir.