Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandında hedeflenmiş plan çerçevesinde yapılacak olan faaliyet, hizmet, her türlü makine, ekipman, araç, gereç ve imalatların, işin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak aynca, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer işleri yapmak.