Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler ile uygulanan politikalar doğrultusunda diğer birimlerle koordine halinde Daire Başkanlığına ait Stratejik plan, program ve bütçe önerilerini hazırlamak. Daire Başkanlına bağlı diğer müdürlüklerle koordine sağlayarak Daire Başkanlığının faaliyet alanı ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. Projesi tamamlanan işlerin ihale dosyalarını hazırlamak, İhalesini yapmak veya ihale yapacak birime sevk etmek. İhalesi yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarının yapım ve uygulama safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak. Tamamlanan ihale konusu işin geçici ve kesin kabullerini yapmak. Birimin faaliyet alanı ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını stratejik plan doğrultusunda hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. Birimin Bütçe teklifini her yıl hazırlayıp süresi içinde Daire Başkanlığına sunmak.