Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandında hedeflenmiş plan çerçevesinde, kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülmesini sağlar ve destekler, kırsal mahallelerin üst yapı hizmetlerini halkın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yaparak şehirle kırsal alan farklılığını en aza indirmek ayrıca, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer işleri yapmak.

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi