Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi; 65 yaş üstü sosyal, ekonomik ve fiziksel yetersizlik içinde olan ve bu anlamda desteğe ihtiyaç duyan yaşlı bireylere; hem yaşam alanlarında hem kurum içerisinde hizmetler sunarak, onların yaşam şartlarını iyileştirmeyi sağlama, psiko-sosyal anlamda günlük hayata adaptasyonlarının kolaylaşması ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkların önlenmesi ya da yavaşlatılması adına faaliyet gösteren Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nin yerine getireceği bakım ve psiko-sosyal destek, eğitim ve fiziksel faaliyet hizmetleri şunlardır:

 A.    Merkez Hizmetleri:

1 - Zihinsel Aktiviteler:

Yaşlı bireylerin alzheimer, demans ve benzeri rahatsızlıkları nedeniyle bilişsel süreçlerinde yaşanan gerilemelerin en aza indirgenmesi, bireyin temel bilgi ve becerilerinin muhafaza edilmesi ve yeni bilişsel beceriler kazanmasına yönelik gerçekleştirilecek zihin egzersizleri yapılmaktadır. Gerekli materyaller ile uygun ortam sağlanarak hasta ve yaşlı bireylerin fiziksel ve bilişsel durumları esas alınarak zihni meşgul edecek aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Zihinsel aktiviteler öğretmenler eşliğinde; kitap-dergi-gazete okuma, akıl oyunları, bulmaca çözme, yapboz tamamlama, hikâye anlatımları gibi faaliyetleri kapsar.


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

2 - Psiko-motor Aktiviteler:

Yaşlı bireylerin hastalık ve rahatsızlıklarından kaynaklı ince motor becerilerindeki kayıpların yeniden kazandırılması ve gerilemelerinin en aza indirgenmesi amacıyla gerçekleştirilecek fiziksel faaliyetler yapılmaktadır. Bireylerin günlük yaşamında kullanacağı temel fiziksel becerilerinin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik; düğme dikme, örgü örme, ahşap bloklar ile şekil oluşturma kesme-yapıştırma gibi pekiştirici faaliyetleri kapsar.


Kayseri Belediyesi

3 - Psikolojik Destek Hizmeti:

Yaş grubuna özgü ruhsal problemlerinin çözümü adına psikolojik desteğe ihtiyaç duyan, öfke sorunları yaşayan, karamsar ve umutsuz ruh hali sergileyen, duygusal veya ruhsal bıkkınlık hissiyatına kapılan yaşlı bireylere yönelik; sosyal hayata uyumu, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması, çözüm yolları üretmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim hali sergilemesi için sunulan destek hizmetidir. 


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

4 - Eğitsel Aktiviteler:

Yaşlı bireylere bilgilerini anımsamaları, korumaları ve yeni bilgiler edinebilmeleri amacıyla bireylerin hem öğrenme hem de öğretme faaliyeti gerçekleştireceği aktivitelerdir. Konuya göre uzman kişilerin davet edildiği, sağlık ile ilgili bilgilendirme, gelişen teknolojiye adaptasyon, okuma-yazma öğrenme, kurslar ve benzeri eğitim faaliyetlerini kapsar.

 


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

5 - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Aktiviteleri:

 

Yaşlı bireylerin geçirdikleri kazalar veya yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle fiziksel aktivitelerinde oluşan gerilemenin önüne geçebilmek ve doktor kontrolü ile verilen fizik tedavi hareketlerinin yaptırılması faaliyetleridir.


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

6 - Sanatsal Aktiviteler:

Yaşlı bireylerin sosyal hayattan uzaklaşmalarını engellemek ve duygusal sorunlarının üstesinden gelebilmelerini sağlamak amacıyla, yeteneklerini korumak, farkında olmadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilecek sanatsal faaliyetler bütünüdür. Bu kapsamda meslek ve sanat öğretmenleri eşliğinde; resim, müzik, edebiyat, ebru çalışmaları, ahşap boyama, fotoğraf çekimi, el sanatları gibi faaliyetleri kapsar. Tiyatro eğitmeni sayesinde 10 yaşlı birey tiyatro oyunu hazırlamaktadır. Müzik eğitmeni eşliğinde haftada iki gün olmak üzere 16 yaşlı birey koro çalışması yapmış ve çeşitli konserler vermişlerdir      

 


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi
Kayseri Belediyesi

7 - Sosyal Etkinlikler:

Yaşlı bireylerin sosyalleşmeleri ve kuşaklar arası bağlılığın güçlendirilmesi amacıyla, gönüllü destekleyiciler ile birlikte gerçekleştirilecek gezi faaliyetleridir. Bu kapsamda; personeller eşliğinde, yaşlı bireylerin ortak tercihleri olan tarihi ve turistik mekânlara düzenlenecek gezileri içermektedir. Çeşitli zamanlarda sokak konserleri düzenlenmiştir.

 


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

B. Evde Sosyal Destek ve Bakım Hizmetleri:

 

 1 - Yaşam Alanı Temizliği Hizmeti:

Yaşam alanlarının temizlikleri uzun süredir yapılmayan, bu temizliği yapacak fiziksel yeterliliğe sahip olmayan, aynı hanede temizlik ihtiyacını karşılayacak başka bir birey ikamet etmeyen, bu ihtiyacını karşılayacak sosyal çevresi ve maddi imkânı olmayan yaşlı bireylere yaşam alanı temizliği hizmeti sunulmaktadır.

 


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

     2 - Kişisel Bakım Hizmetleri:

 Öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan, bu ihtiyacını karşılayacak bir yakını olmayan, yakını olsa bile fiziksel durumu nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan yaşlı bireylere kişisel bakım hizmeti sunulmaktadır. Kuaföre giderek ihtiyaçlarını giderebilecek maddi ve fiziksel imkânı olmayan yaşlı bireylere bay-bayan kuaför hizmeti sunulmaktadır.

 


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

    3 - Çağrı Merkezi:

Çağrı Merkezi Mesai saatleri içerisinde çağrı merkezine çağrılar cevaplanmaktadır, Başvuru yapılan yaşlı bireyler için kayıt oluşturulup, diğer taleplerine yönelik yönlendirme ve rehberlik faaliyetleri sunulmaktadır.

Çağrı merkezi aranarak oluşturulan başvurular neticesinde hane incelemeleri yapılıp, ihtiyaç durumlarına göre belirlenen kriterlere uygun olarak hizmetler sağlanmaya başlamıştır.

 Kayseri Belediyesi