Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren birimimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mücavir alanları içerisinde yaşayıp; sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan veya korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli kişi ve aile, geçici koruma veya uluslararası koruma statüsüne sahip kişi ve gruplara götürülecek her türlü sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesi faaliyetlerinden sorumludur.

Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

YÜRÜTÜLEN HİZMET ve FAALİYETLER

Belediyemizin mücavir alanı içerisinde ikamet eden, sosyal ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan kişi ve ailelere destek amaçlı koruyucu önleyici hizmetler ile kişilerin yardıma muhtaç duruma düşmelerini önleyici ayni ve nakdi yardımlar, engelli ve yaşlılara yönelik geliştirici ve rehabilite edici hizmetler ve bu hizmetlerin koordinasyon ve takibi 3 müdürlük ile yapılmaktadır. Amaç insan varlığını güçlü kılmak toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak, sürdürülebilir yaşam kalitesini arttırmak, sosyal sorunlara hassasiyetle eğilmek ve sosyal ekonomik ihtiyaçları karşılama yönünde çaba göstermektir

.SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YARDIMLAR

(1)- Nakdi yardım: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edip; Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, hayatlarını en düşük seviye de dahi sürdürmekte güçlük çeken, korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli, gazi ve şehit yakını, öğrenci, asker ailesi, hükümlü durumundaki kişi ve gruplara veya mücavir alan dışında meydana gelen doğal afetler sonucu mağdur olanlara nakdi yardımda bulunabilir. 

(2)- Ayni yardım: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edip; Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, hayatlarını en düşük seviye de dahi sürdürmekte güçlük çeken; korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli, gazi ve şehit yakını, öğrenci, asker yakını, hükümlü, mülteci veya sığınmacı statüsüne sahip kişi ve gruplara veya mücavir alan dışında meydana gelen doğal afetler (deprem, heyelan, sel, yangın vs…) sonucu mağdur olanlara gıda, yemek, ekmek, giyecek, yakacak, ev eşyası, eğitim- kırtasiye, ulaşım, tıbbi-araç gereç, rehabilitasyon amaçlı protez araç- gereçleri, akülü veya manüel engelli aracı ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımlarını içeren ayni yardımda bulunabilir. 

SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YARDIM BAŞVURU

(1)- Sosyal yardım talebinde bulunan kişiler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmelidir. 

(2)- Sosyal yardım müracaatları şahsen, ALO 153 ve Beyaz Masaya dilekçe verilerek yapılabilir.


Kayseri Belediyesi


Kayseri Belediyesi

(3)- Yardım talebinde bulunan kişilerin hiçbir sosyal güvence, araç ve sürekli olarak sabit gelirlerinin olmaması gerekmektedir.

(4)- Muhtaçlığın saptanmasında ikamet adreslerinde ve çevrelerinde yardımlardan yararlanacak kişiler için görevli sosyal hizmet uzmanı, sosyolog veya sosyal araştırma görevlisi tarafından hane incelemesi yapılıp, sosyal yardım araştırma raporu düzenlenir. Yardım dağıtımları bu rapor ve formlardaki değerlendirmeler göz önüne alınarak yapılır.

(5)- Kişinin yardım başvurusu yapabilmesi için;

1. Hanede birlikte yaşadığı herkesin kimlik fotokopisi,

2. Eşinden boşandıysa boşanma belgesi, cezaevindeyse cezaevi müddetnamesi,

3. Hanede engelli varsa veya kendisi engelliyse engelli raporu,

4. Çalışma gücü kaybı varsa raporu,

5. Hanedeki öğrenciler için öğrenci belgesi,

6. Hanedeki 18 yaş üzeri herkes için sağlık provizyon sorgulama sonucu,

7. Nüfus kayıt örneği,

 

(6)- Yapılan sosyal yardımlar karşılıksız olup, yanıltıcı bilgi ve beyanda bulunan, sahte ve üzeri deforme edilmiş belge veren kişilerin tespiti halinde yardım yapılmaz. Yapılmış olsa dahi doğacak hukuki sorumluluk kendilerine aittir.