Trafik ve Sinyalizasyon Düzenleme, Yenileme ve Merkezi Kontrol Sistem Yönetimi

Sinyalizasyon Sistemi

Sinyalizasyon sistemi; Kavşak kontrol cihazı (KKC), Sinyal verici lamba, direkler, borular, menholler ve kablolardan oluşmaktadır. Sinyalizasyon sistemi altyapısında Ø110 Korige boru ve menholler kullanılarak kavşak yapısı içerisinde hazırlanmış olan direk yerleri ile kavşak kontrol cihazı önüne yerleştirilen menhol arasında borulama işlemi yapılmaktadır. Üst yapıda ise direklere KKC’den kablolar çekilmekte ve KKC ile Sinyal verici lambalar irtibatlandırılmaktadır.

Kavşak Kontrol Cihazları

Kayseri BelediyesiKavşak kontrol cihazları, yaya geçitleri, küçük ve büyük kavşaklar, otoyol ve bağlantı noktalarında otomatik trafik kontrolü için geliştirilmiş cihazlardır. Kavşak kontrol cihazlarına kavşaklarda yapılan araç ve yaya sayım sonuçlarına göre yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde akışını sağlayacak farklı programlar yüklenebilir. Yüklenen programlar günün farklı zamanlarında cihazın dâhili saat sistemiyle veya GPS antenleri ile uydudan saat bilgisi alınarak çalıştırılmaktadır. Kavşak kontrol cihazlarının yardımıyla sabit zamanlı sinyal programı seçimi, trafik merkezine bağlanma, ilave değişken trafik sinyallarine kumanda etme, manuel çalışma, flaş modunda çalışma, loop dedektörle çalışabilme, yeşil dalga sistemiyle çalışma gibi olanaklara sahip olunmaktadır.

Trafik Sinyal Vericileri

Kayseri Belediyesi

Trafik sinyal vericileri trafik paydaşlarının trafikteki hareket sıralarının düzenlenmesinde kavşak kontrol cihazları ile birlikte kullanılmaktadır. Alüminyum veya plastik yapılmış bir gövde içerisine yerleştirilen aydınlatma elemanı ve ok veya yaya figürlerinin işlendiği maskeleme parçalarından müteşekkildir. Aydınlatma elemanı olarak akkor Flamanlı lamba, halojen lamba, yüksek parlaklığa sahip LED’ler ve güç (power) LED’leri kullanılmaktadır. TS EN 12368 standardına uyumlu olan sinyal vericiler kullanılmaktadır.

Yeşil Dalga Uygulaması

Yeşil dalga uygulamasında bir kavşaktan hareket eden araçların önündeki kavşaklara gelmeden önce yolun hız limitlerine göre belirlenmiş sürelerde yeşil sinyallerinin açılarak duraklamadan seyahatlerine devam etmeleri amaçlanmaktadır. Kavşaklarda her ne kadar yeşil dalga uygulaması yapılmış olsa da sürücülerin Karayolları Trafik kanununa uygun olarak kavşakları geçmeleri (kavşak geçişinde durabilecek şekilde yavaşlayarak geçmeleri) ve geçiş üstünlüğüne haiz olan araçlara yol vermeleri gerekmektedir. Kavşaklar arası zamanlama önemli olduğundan yeşil dalga uygulamasında kontrol ya merkezi bir bilgisayar yardımıyla sağlanır ya da saat bilgilerinin senkronizasyonu için kavşak kontrol cihazlarına GPS antenleri bağlanır. Toplam 7 arterde 42 kavşakta yeşil dalga uygulaması yapılmıştır.

Yeşil Dalga Olan Kavşaklar ve Kavşak Sayıları

 1. Çevreyolu öz yurt kavşağı ile gök kent kavşağı arası toplam 18 kavşak hız 70 km.
 2. Erkilet Bulvarı veterinerlik kavşağı ile yeşil mah. Kavşağı arası 4 kavşak hız 60 km.
 3. Talas Bulvarı sanat okulu kavşağı ile kız yurdu arası 8 kavşak 70 km.
 4. Kartal kavşağı ile mezarlık 1. giriş kavşağı arası 6 kavşak hız 50 km.
 5. Kızılırmak cad. Farabi kavşağı ile Yahya kemal cad. kavşağı arası 2 kavşak hız 50 km.
 6. Hasan Tahsin Bulvarı selgaz kavşağı ile İmamoğlu kavşakları arası 2 kavşak hız 50 km.
 7. Devlet hastanesi ile eski itfaiye kavşağı arası 2 kavşak 50 km.

Kayseri’de Sinyalizasyonun Tarihçesi

Şehrimizde ilk sinyalizasyonlu kavşak uygulaması 1967 yılında Yoğunburç Kavşağında (Verem Hastanesi) uygulanmıştır. İki metre boyunda 4 adet büyük tekerlek şeklindeki dişliler ile çalışmaktaydı. Şehrimizdeki ikinci kavşak ise 1968 yılında Sivas Caddesi eski Asker Hastanesi ve eski hal arasında yapılmıştır. 1972 yılına gelindiğinde ise Meydan-Düvenönü-Emek-Fuzuli kavşaklarında A.U. (röleli) cihazlar ile sinyalizasyon yapılmıştır. 1978 yılanda transistorlu cihazlar gelmiş olup kavşak zaman ayarlaması diyotlarla yapılıyordu.1984 yılında elektronik programlı (ramlı) cihazlar ilk defa kullanılmaya başlandı.1984 yılında Kayseri’deki toplam kavşak sayısı 10 adet idi. 1985 yılında şehrimizde ilk defa programlanabilir cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Bir süre cihazlar fabrika çıkışlı haliyle çalıştırıldıktan sonra ihtiyaca binaen personelimize cihaz programlamayla ilgili eğitimler verilmiş olup personelimiz bu konuda eğitilmiştir. 1993 yılında şehrimizde ilk defa kablolu yeşil dalga sistemi HES firması tarafından yapılmıştır. Yine aynı yıl içerisinde ilk defa her bir cihazın elektronik kartları ayrı olarak yapılmış, bu sayede her bir cihazı farklı çalıştırmak imkanı sağlanmıştır. Bu şekilde 10 adet cihaz geldi ve uygun görülen kavşaklara monte edildi. Bu yıl içerisinde şehrimizde mevcut kavşak sayısı 28 idi. 1998 yılında ilk defa çevre yol üzerinde 18 adet kavşakta kablosuz yeşil dalga sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde söz konusu kavşaklarda kontrol cihazları değiştirilerek merkezden, kavşaklardaki program bilgisi, kablo kopuklukları, lamba arızaları, araç sayımı (loop), saat bilgileri gibi işlemler kontrol edilebiliyordu. Bu yıl içerisinde şehrimizdeki toplam kavşak sayısı 75 idi. 2011 itibari ile sinyalize kavşak sayısı 157’ye ulaşmış bulunmaktadır. 3 kavşağımızda ise akıllı (adaptif- trafik yoğunluğuna göre kavşak çalışma şeklini düzenleyen) kavşak çalışması yapılmaktadır.

Sinyalizasyon Biriminin Görev ve Faaliyetleri Şunlardır:

 • Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak
 • Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak amacıyla; trafik yoğunluğu, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak.
 • Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımın erişebilirliği ve konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek.
 • Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasını temin etmek, arıza durumlarında en kısa sürede arızayı gidermek.
 • Trafiği bir bütün olarak planlama, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleme işlemleri bu faaliyetler arasındadır.
 • Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasını temin etmek, arıza durumlarında en kısa sürede arızayı gidermek.
 • Trafiği bir bütün olarak planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve denetleme işlemleri yapılarak trafik güvenliği sağlanmış olacaktır.
 • Ayrıca, Ana ve ara arter, Devlet yolları üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yatay-düşey trafik işaretlemeler yapılarak önemli kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumları izlemek.
 • Trafiğin daha güvenli ve hızlı şekilde sağlanması için, trafikle ilgili birimlere bu bilgileri aktarmak ve koordinasyonun sağlanması Trafik ve Sinyalizasyon yenileme, düzenleme faaliyetleri sonuçları arasında yer almaktadır.

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

Kayseri Belediyesi

 
Trafik Ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması