Belediyemiz mülklerinin kiralama ile her türlü işlemlerinin yapılarak tahakkuk (her türlü yasal prosedürün tamamlanması ile kesinleşen alacağın tahsil edilebilme safhasına getirilmesi) aşamasına getirilmesi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince gelir getirici ihalelerin hazırlık, geliştirme ve sonuçlandırma işlemlerinin yapılması.

2464 sayılı Kanun gereğince Belediye vergilerinin tarh, tebliğ ve tahakkuk işlemlerinin yapılması.

Belediyemiz mülklerinin 3. şahıslarca kullanılmasından dolayı ecrimisil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Belediyemiz vergileri ile ilgili uzlaşma komisyonunun sekretere hizmetlerini yerine getirmek.

Yapılan İşin Nevi Personel Adı Soyadı Telefon Oda No

Kiralamalar ve İhale İşlemeleri

Kürşad Aslan
Erhan Güneş
Muhammed Ali Ilgın

207 15 87

118

Belediye Vergileri ve Reklam İşlemleri

Mehmet Kumru
Halit Sarı

207 15 88

118

Ecrimisli İşlemleri

Süleyman Arif Karaman

207 15 90

118

Uzlaşma Komisyon İşlemleri

Zehra Gül Yıldız

207 15 90

118

Gelir Şefi

Mustafa Kavi

207 17 42

118

Gelir Müdürü

Sinan Koç

207 15 85

118

Gelir Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması
2022 Yılı Gelir Tarifesi
2021 - 2022 Yılı Erciyes Kayak Merkezi Bilet Ücret Tarifesi