2464 sayılı Belediye gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye gelirleri ilgili diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların uygulanması vergi, resim, harç ücret, pay, ceza vs. gibi her türlü belediye gelirleri kanununda öngörülen süreler içerisinde tahsilâtın sağlanmasını uygulamaktır. Borç ve tahsilât bilgi alma, Banka, Vezne, İcra ve dış tahsilât hizmetlerini yerine getirmek.

Yapılan İşin Nevi Personel Adı Soyadı Telefon Oda No Tahsildar İcra Memuru

İcra ve Tahsilat Şube Müdürü

Osman TOPCU

207 15 82

117

 

İcra Tahsilat Şefi

Halit GÜNEŞ

207 15 84

117

 

Web Vezne - Banka Tahsilat - Biletler - Kira-Ecrimisil - Hukuk Takip - Haciz İşlemleri - Posta Tebligatlar

Yasin ALKAN

207 15 84

117

Osman ERTEKİN

Banka - Mahsup İşlm. Tahsilat - Arsa - İlan Reklam - Ysv - Çvr. Kirl. Önl. Gel.- Haciz İşlemleri Takip - Posta Tebligatlar

Filiz DEMİRBAŞ

207 15 83

117

Ömer KAYA

Para Cezaları - Haciz İşlemleri - Araçlara Haciz Konma ve Kaldırma İşlemleri

Erol ATILGAN

207 15 29

117

Murat CANITEZ

Ödeme Emirleri ve Posta Tebligatları - Biletler - Hobi Bahçeleri - Tahsilat Bordroları - Makbuz Zimmetleri

Serbülent Veli KONAK

207 15 29

117

 

Belediye İçi Vezne (Baş Vezne)

Fevzi TOKGÖZ

207 15 86

214

 

Belediye İçi Vezne (Bütün Gelirler Tahsilatı)

Ekrem GÜNGÖR

207 15 86

 

 

Vezne

M.Harun ÜNLÜ

188

 

 

Mezarlık İçi Vezne (Mezarlık Gelirleri Tahsilatı)

Selim TURHAN

188

 

 

İtfaiye İçi Vezne (Esenlik Kurumlar ve İtfaiye Gelirleri Tahsilatı)

Yaşar ERALEMDAR

110

 

 
İcra ve Tahsilat Şube Müdürlüğü İş Akış Şeması